Termin decyzji

Termin decyzji
4.06.2020
4.06.2020
Która forma jest poprawna: skrócić decyzje do dnia 20 maja czy z dniem 21 maja? Czy z obu określeń wynika, że decyzja dnia 21 maja już nie obowiązuje ?
Przede wszystkim niepoprawne i niejasne (bo nielogiczne) jest sformułowanie skrócić decyzję – chodzi raczej o skrócenie terminu nadsyłania decyzji. Zdanie: Skrócono termin nadsyłania decyzji do 20 maja oznacza, że 20 maja mija termin nadsyłania decyzji. Zdanie zaś: Skrócono termin nadsyłania decyzji z dniem 21 maja oznacza, że 21 maja postanowiono (np. wydając odpowiedni komunikat), że termin nadsyłania decyzji zostanie skrócony.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego