To jest spis treści – plan pracy

 
To jest spis treści – plan pracy
12.06.2019
Jak wygląda sytuacja pisania słów z łącznikiem? Chcąc napisać, że dany spis treści jest jednocześnie planem pracy, powinno się napisać: To jest spis treści-plan pracy czy też może: To jest spis-treści-plan-pracy, czy też jeszcze inaczej?
Najlepiej użyć myślnika, czyli napisać: To jest spis treści – plan pracy. Jest czytelnie, przejrzyście. Myślnik to niezwykle przyjazny znak interpunkcyjny, który dobrze (obrazowo) uwydatnia treści synonimiczne, przeciwstawiając je sobie. Nie byłoby też błędem wzięcie członu plan pracy w nawias: To jest spis treści (plan pracy). I wreszcie możliwy wydaje się trzeci wariant zapisu – posłużenie się łącznikiem (jak wiadomo, łącznik jest znakiem graficznym, a nie interpunkcyjnym): To jest spis treści-plan pracy. Choć rzadko łączy on dwa wyrażenia, to jednak niekiedy bywa stosowany.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego