To nie jedyne inspiracje

To nie jedyne inspiracje
7.02.2005
7.02.2005
Witam!
Jak brzmi poprawna wersja: to niejedyne inspiracje czy to nie jedyne inspiracje? Z jaką zasadą mamy tu do czynienia? Dziękuje serdecznie!
Istnieje zasada, że przymiotniki z nie piszemy łącznie. Gdyby się na nią powołać, można by optować za pierwszą z przytoczonych wersji. Sądzę jednak, że nie byłoby to właściwe: w podanym przykładzie nie chodzi przecież o negację samego przymiotnika, lecz o negację całego wyrażenia jedyne inspiracje. Powinniśmy napisać „To nie jedyne inspiracje”, co znaczy „To nie są jedyne inspiracje”.
Podobnie jest z rzeczownikami. Choć zasadniczo piszemy je łącznie razem z partykułą nie, to w kontekstach typu „Nie sztuka gniewać się” (w znaczeniu „Nie jest sztuką gniewać się”) obowiązuje pisownia rozdzielna, por. par. [181] naszego słownika ortograficznego.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego