Topinambur

Topinambur
20.03.2016
20.03.2016
Proszę o informację, czy nazwa rośliny topinambur występuje w liczbie mnogiej. Jaka jest poprawna pisownia?
Kupiłam: 5 topinamburów
czy
Kupiłam 5 bulw topinamburu?

Proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam
Ewelina Janowska
Słowniki (Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego, Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, Uniwersalny słownik języka polskiego PWN pod red. S. Dubisza) nie podają informacji o ograniczeniach fleksyjnych rzeczownika topinambur, a zatem ma on zarówno liczbę pojedynczą, jak i liczbę mnogą. Poprawne będą więc oba zdania, przytoczone przez Panią.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego