Transliteracja ukraińskich imion i nazwisk

Transliteracja ukraińskich imion i nazwisk
11.09.2017
11.09.2017
Szanowni Państwo,
ciekawi mnie, czy osoba z Ukrainy nazwiskiem np. Voznyak ma jakikolwiek obowiązek przystosować pisownię swojego nazwiska do polskich standardów – w dokumentach itp.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce posługują się wydanymi w swoim kraju paszportami, w których ich imiona i nazwiska są zapisane w dwojakiej formie – cyrylicą ukraińską i pismem łacińskim według oficjalnej transliteracji ukraińskiej obowiązującej w chwili wydawania paszportu, np.
Прізвище/Surname
ВЕЛИЧКО/VELYCHKO
Ім'я/Given Names
ДМИТРО/DMYTRO
Zasady transliteracji cyrylicy na alfabet łaciński w paszportach ukraińskich zmieniały się kilkakrotnie na przestrzeni minionych dwudziestu paru lat. Skutek tego jest taki, że osoby o takim samym imieniu i/lub nazwisku – w zależności od czasu, kiedy wyrabiały paszport – mają różne brzmienie formy transliterowanej na łacinkę, np. Mykhaylo bądź Mykhailo (oryginalnie: Михайло), Nataliya bądź Nataliia (oryginalnie: Наталія). Obecnie na Ukrainie stosuje się transliterację zgodną z Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 27 stycznia 2010 r. nr 55-2010 „O sposobie transliteracji ukraińskiego alfabetu łacinką” (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року No 55 Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею).
Obywatel Ukrainy, wypełniając w Polsce dokumenty wymagające podania imienia i nazwiska, np. kiedy podejmuje pracę bądź studia, posługuje się łacińską transliteracją ze swego paszportu, np. Возняк posługuje się formą Voznyak.
Inaczej rzecz się ma w wypadku obywateli polskich należących do mniejszości ukraińskiej, których dane osobowe są zapisane alfabetem ukraińskim. Wówczas urzędników czy tłumaczy przysięgłych obowiązuje zapis zgodny ze sposobem transliteracji imienia i nazwiska według polskiego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński (sposób transliteracji ukraińskich nazw osobowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia). W takiej sytuacji osoba o nazwisku Возняк otrzyma formę Wozniak.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego