Tryb łączący

Tryb łączący

18.11.2021
18.11.2021

Czy czas przyszły można zastąpić trybem przypuszczającym/łączącym w niektórych kontekstach? Np. zdanie typu: "Jeśli będę przechodził obok, to przyjdę" na: "Jeśli będę przechodził obok, tobym przyszedł [albo: 'to przyszedłbym']".

W polszczyźnie nie ma trybu łączącego. Zdanie Jeśli będę przechodził obok, tobym przyszedł / albo: to przyszedłbym jest niepoprawne, gdyż konstrukcja „to + tryb przypuszczający” wymaga użycia (jako zdania podrzędnego) konstrukcji z gdyby.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego