Tryb rozkazujący a przecinek

Tryb rozkazujący a przecinek

10.05.2022
10.05.2022

Mam pytanie odnośnie zdań z czasownikiem w trybie rozkazującym - czy po czasowniku w takiej formie stawiamy przecinek? Np. Zastanów się, jak to zrobić czy Zastanów się jak to zrobić? Odkryj, jak podążać za marzeniami czy Odkryj jak podążać za marzeniami?

Użycie przecinka nie zależy od tego, w jakiej formie wystąpił czasownik w zdaniu, lecz od charakteru zdania. W podanych przykładach (obu) należy postawić przecinki, jednak nie dlatego że zastanów się i odkryj to formy trybu rozkazującego, lecz dlatego że elementy, które po nich następują, są zdaniami podrzędnymi. Zgodnie z tą zasadą  postawimy przecinki też w zdaniach: Nie zastanawiaj się, jak to zrobić, Dlaczego się tak długo zastanawiasz, jak to zrobić?, Czy już odkryłaś, jak podążać za marzeniami?, Wreszcie odkryłem, jak podążać za marzeniami.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego