Tworzenie stron i opieka nad nimi

Tworzenie stron i opieka nad nimi
5.03.2018
5.03.2018
Mam pytanie dotyczące odmiany rzeczownika. Czy poprawne jest zdanie: Zajmujemy się tworzeniem i opieką nad stronami…, czy forma rzeczownika powinna być dostosowana do czasownika wyjściowego, a zdanie to powinno brzmieć tak: Zajmujemy się tworzeniem i opieką stron...?
Czy jest jakaś zasada jasno rozstrzygająca taki problem?
Żadne z przytoczonych zdań nie jest poprawne, w obu bowiem zastosowano nieuprawniony skrót składniowy. Jeśli w zdaniu występują dwa wyrazy (czasowniki, rzeczowniki, przyimki lub przymiotniki), z których każdy ma inny rząd, to każdemu z nich powinno towarzyszyć określenie. Inaczej mówiąc, tworzenie rządzi dopełniaczem (tworzenie – kogo, czego? – stron), a opieka – wyrażeniem „nad + narzędnik” (opieka nad stronami). W takim wypadku zdanie powinno brzmieć: Zajmujemy się tworzeniem stron i opieką nad nimi.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego