Tylko: inkascy hodowcy i mezoamerykańscy rolnicy

 
Tylko: inkascy hodowcy i mezoamerykańscy rolnicy
28.01.2019
Dzień dobry,
czy Mezoamerykańscy rolnicy, Inkascy hodowcy napiszemy dużą, czy małą literą? Nie wiem, czy mam ich traktować tak samo, jak polskich hodowców i niemieckich rolników? Bardzo dziękuję za pomoc. Sowa
Z ortograficznego punktu widzenia nie ma różnicy między polskim (niemieckim, słowackim, europejskim) rolnikiem czy hodowcą a hodowcą czy rolnikiem inkaskim czy mezoamerykańskim. Przymiotniki pochodzące od nazw własnych piszemy małą literą.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego