Tyrać

 
Tyrać
18.11.2019
Podobno tyrać (kogoś) może oznaczać dokuczać albo gnoić kogoś. Znałem dotąd to słowo wyłącznie jako synonim ciężkiej pracy, ale kolega użył go w przytoczonym wcześniej sensie i wyraził zdanie, że może to mieć związek z tyranią i tyranem. Proszę o kompetentny komentarz.

Z poważaniem,
Łukasz
Standardowo tyrać (bez dopełnienia) znaczy ‘ciężko pracować’. Jak jednak można się przekonać, przeszukując internet, wyraz ten występuje też w całkiem nowym połączeniu składniowym: tyrać kogoś i jest synonimem takich słów i zwrotów, jak besztać kogoś, wymyślać komuś, źle kogoś traktować. Jest to użycie nowe, potoczne, nieskodyfikowane.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego