Tytuł naukowy a stanowisko profesora

Tytuł naukowy a stanowisko profesora
8.04.2020
8.04.2020
Szanowni Państwo,
czy zapis prof. nadzw. dr hab. Jan Kowalski jest poprawny? Na studiach uczono mnie, że tytuł profesora uczelnianego zapisuje się po przecinku po nazwisku, ale podobno w 2018 r. zmieniły się przepisy w tych kwestiach i nie jestem już pewna, jak powinien wyglądać ten zapis.
Z poważaniem
U. Senger
Do końca września 2018 r. w Polsce występowały trzy stanowiska profesora uczelnianego: profesor nadzwyczajny (skrót: prof. nadzw.), profesor zwyczajny (skrót: prof. zw.) i profesor wizytujący. Od 1 października 2018 r. wprowadzono tylko dwa stanowiska – profesora oraz profesora uczelni (por. art. 116 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora, a na stanowisku profesora uczelni – osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe, artystyczne lub naukowe. Nie ma już zatem stanowiska profesora nadzwyczajnego. Dlatego też przywołany w pytaniu zapis jest – w odniesieniu do obecnej sytuacji formalnoprawnej – niepoprawny.
Zgodnie z dobrym obyczajem skrótu prof. przed nazwiskiem powinny używać wyłącznie osoby posiadające tytuł profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, np. prof. Jan Kowalski. Przed nazwiskiem mogą być również umieszczane posiadane stopnie naukowe, np. prof. dr hab. Jan Kowalski. Osoba zatrudniona na stanowisku profesora uczelnianego odpowiedni skrót – dokumentujący ten fakt – powinna umieszczać za nazwiskiem (ewentualnie pod nazwiskiem), z wyraźnym zaznaczeniem, jakiej szkoły wyższej on dotyczy, por. np.
dr hab. Jan Kowalski, prof. SGGW
dr Tomasz Malinowski, prof. WSP
dr hab. Jan Kowalski
profesor SGGW
dr Tomasz Malinowski
prof. WSP
Ten sposób informowania o posiadanych tytułach i stopniach naukowych oraz zajmowanych stanowiskach jest powszechnie aprobowany przez środowiska naukowe i artystyczne. Oczywiście w praktyce spotkać można zapisy typu: dr hab. prof. UW Jan Nowak lub prof. UW dr hab Jan Nowak, lecz tego rodzaju konstrukcje nie są uprawnione.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego