Tytuł pracy doktorskiej

Tytuł pracy doktorskiej
6.07.2016
Szanowni Państwo,
proszę o pomoc. W tytule pracy doktorskiej zawarto sformułowanie alternatywne do, pojawiła się jednak wątpliwość, czy nie należałoby napisać alternatywne dla. Jestem bardzo ciekawa, która forma jest poprawna i dlaczego.
Ów tytuł brzmi: HILIC-MS jako alternatywne do RPLC-MS rozwiązanie w celu rozdzielenia substancji polarnych i średniopolarnych.

Będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
Aleksandra Musiał
Przymiotnik alternatywny w znaczeniu ‘dający możność wyboru między dwiema możliwościami’ dopuszcza w normie wzorcowej trzy równorzędne schematy składniowe: alternatywny do czegoś, wobec czegoś albo dla czegoś. Nie ma tu zatem różnicy w użyciu konstrukcji z przyimkiem do i dla.
W przytoczonym tytule doktoratu wątpliwości poprawnościowe budzą natomiast szyk wyrazów oraz użycie wyrażenia przyimkowego w celu (w zn. ‘po to, aby’). Proszę ewentualnie rozważyć następujące brzmienie tytułu: HILIC-MS jako rozwiązanie alternatywne wobec RPLC-MS służące rozdzieleniu substancji polarnych i średniopolarnych.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego