Uderzać

Uderzać

29.11.2021
29.11.2021

Czy czasownika uderzać można używać w znaczeniu zwracać uwagę. Np. Uderzyło mnie ich podobieństwo. Trąci mi to kalką z angielskiego strike, tyle że po polsku mówi się o uderzającym podobieństwie...

Będę wdzięczna za pomoc.

D.

Jednym ze znaczeń czasownika uderzać (i dokonanego uderzyć) jest 'zwracać uwagę, zaskakiwać'. Jest ono notowane już przez wydany w latach 60. XX wieku Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, a zamieszczone w haśle cytaty pochodzą z XIX wieku (Mickiewicz, Kraszewski), więc raczej trudno doszukiwać się tu kalki z języka angielskiego.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego