Uroczystość zaślubin w kościele akademickim KUL

Uroczystość zaślubin w kościele akademickim KUL
27.02.2017
27.02.2017
Szanowni Państwo,
czy w treści zaproszenia ślubnego nazwę kościoła, w którym odbędzie się ceremonia powinnam zapisać jako w kościele akademickim KUL, czy też w Kościele Akademickim KUL?
Na stronie www tego kościoła każdy z wyrazów jest napisany wielką literą. Z jednej strony jest to nazwa konkretnego kościoła, ale z drugiej – jest wiele kościołów akademickich, a już dodanie KUL go dookreśla, jak w przypadku np. kościoła Mariackiego, gdzie tylko drugi człon pisze się wielką literą.

Z poważaniem
Zgodnie z podregułą 18.23 reguły 18 Nazwy budynków i innych obiektów [regułą 82 Wielkiego słownika ortograficznego PWN, red. E. Polański] zawartą w Pisowni słownictwa religijnego R. Przybylskiej i W. Przyczyny (Tarnów 2011, s. 59-60) „terminy składające się z rozbudowanego członu gatunkowego (na ogół rzeczownika i przymiotnika) oraz nazwy właściwej zapisujemy w następujący sposób: […] kościół akademicki Świętej Anny / kościół akademicki św. Anny”.
W myśl tego należy zatem napisać zapraszamy na uroczystość zaślubin do kościoła akademickiego KUL lub kościoła akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pw. św. Krzyża (albo Świętego Krzyża).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego