Utkwić wzrok

Utkwić wzrok

22.11.2021
22.11.2021

Dzień dobry.

Która z poniższych form jest poprawna?


Osoba, w którą ktoś utkwił wzrok miała na imię...

czy

Osoba, w której ktoś utkwił wzrok miała na imię...


Dziękuje za pomoc.

Zwrot utkwić wzrok (a także: wbić wzrok, utkwić spojrzenie itd.) może się łączyć z dwoma konstrukcjami: w kogoś/ w coś oraz w kimś / w czymś (są one notowane przez Wielki słownik języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego, a zatem oba zaproponowane zdania są poprawne. 

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego