W Polsce w 1820 roku

W Polsce w 1820 roku
29.05.2018
29.05.2018
Czy jeżeli w tekście (np. w książce) pojawia się zdania typu: W Polsce w 1820 roku…, jest to błąd językowy lub anachronizm? Przecież Polska była wówczas pod zaborami. I jak rozumieć takie zdanie? Czy odnosi się ono do terytorium całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, do Królestwa Polskiego (autonomicznej części Rosji) czy do obecnego terytorium Polski?
Jest to pytanie raczej do historyka niż do językoznawcy. Po raz kolejny okazuje się, że potoczne użycie słów niekoniecznie musi odpowiadać użyciom specjalistycznym. Aby zachować ścisłość, powiedzielibyśmy zapewne W 1820 roku na terenach należących przed rozbiorami do Polski zdarzyło się… . W świadomości Polaków jednak nazwa Polska odnosi się do obszaru naszego kraju, niezależnie od tego, czy w danym momencie historycznym on istniał jako państwo, czy też nie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego