W Radiu Maryja

W Radiu Maryja
23.01.2016
23.01.2016
Czy w nazwach radiostacji Radio Eska, Radio Maryja, Radio Swoboda, Radio Wolna Europa możemy odmieniać również drugi człon? Czy popełniamy błąd, mówiąc: Tę piosenkę usłyszałem w Radiu Esce lub W Radiu Maryi są nadawane bardzo ciekawe audycje?
Mamy tu do czynienia z przydawką usytuowaną po rzeczowniku określanym (w apozycji). Część takich przydawek wchodzi z wyrazem nadrzędnym w związek zgody, co oznacza, że ten drugi przyjmuje takie formy jak ten pierwszy (por. brat bliźniak, brata bliźniaka, bratu bliźniakowi itd.). Jest jednak pewna grupa konstrukcji apozycyjnych, w których wyraz nadrzędny (czyli rzeczownik stojący na pierwszym miejscu) wchodzi z wyrazem podrzędnym w związek rządu i narzuca mu formę mianownika.
Konstrukcje, o które Pan pyta – nazwy stacji radiowych (ale też np. stacji telewizyjnych, por. Telewizja Trwam), reprezentują drugi typ. Poprawne są zatem wyrażenia: w Radiu Eska, dla Radia Maryja, dzięki Radiu Wolna Europa.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego