Wątpliwości interpretacyjne

Wątpliwości interpretacyjne

2.04.2023
2.04.2023

Dzień dobry,

mam problem z interpretacją zapisu w uchwale gminy.

Chodzi mi konkretnie o zapis:

"(..) w workach na bioodpady, oznaczonych kodami kreskowymi udostępnionymi właścicielowi

nieruchomości przez Gminę Kąty Wrocławskie, o ile doszło do zapełnienia pojemników, o których

mowa w lit. a; w takim przypadku usługa obejmuje odbiór bioodpadów w czterech workach

o pojemności 120 litrów na każdy pojemnik, w który wyposażona jest nieruchomość (..)".


Moja interpretacja jest taka, że to zdanie nie jest precyzyjne i można je interpretować tak, że zarówno worki i kody kreskowe zostaną dostarczone (udostępnione) przez gminę ze względu na użytą liczbę mnogą przecinek, oraz warunek. Czy mam rację ?

Analiza formalnogramatyczna pozwala stwierdzić, że:

  1. rozwinięta przydawka imiesłowowa oznaczonych kodami kreskowymi odnosi się do rzeczownika worków (wyraz określany i określający są w miejscowniku);
  2. rozwinięta przydawka imiesłowowa udostępnionymi właścicielowi nieruchomości odnosi się do rzeczownika kodami (wyraz określany i określający są w narzędniku).

Oznacza to, że worki są albo mają być oznaczone kodami kreskowymi, które to kody zostaną udostępnione przez gminę. Nie jest jasne, kto zapewni worki. Osoba nieobeznana w zakresie tematyki utylizacji odpadów komunalnych może zakładać, że worki i kody kreskowe są niezależnymi bytami dostarczanymi oddzielnie. Dopiero później kod kreskowy ma być umieszczony na worku.

Jeśli intencją autora zapisu było to, że worki są oznaczone i dostarczone przez gminę Kąty Wrocławskie, omawiany fragment wypowiedzenia powinien uzyskać następujące brzmienie:

  • […] w workach na bioodpady, oznaczonych kodami kreskowymi i udostępnionych właścicielowi nieruchomości przez gminę Kąty Wrocławskie […].
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego