Wątpliwości interpunkcyjne

Wątpliwości interpunkcyjne

19.06.2024
19.06.2024

Dzień dobry,

czy w tym zdaniu przecinki zostały umieszczone poprawnie: „Według informacji dziennikarza szanse na to, że Mike Tyson zmierzy się z Andrzejem Gołotą są iluzoryczne”.


Zastanawiam się nad postawieniem przecinka po „Według informacji dziennikarza” oraz przed „są iluzoryczne”. Proszę o pomoc i wyjaśnienie.

W polskiej interpunkcji wyrażeń zaczynających się od według… lub wedle... nie oddziela się żadnymi znakami, gdy występują przed zdaniami, por. np.

  • Według autora omawianej książki Wielka Brytania przystąpiła do wojny, ponieważ pragnęła zachować status imperium.
  • Wedle średniowiecznych teologów i moralistów perła była symbolem doskonałości.

Jeśli wyrażenia te są wplecione w środek zdania, ujmuje się je zazwyczaj w przecinki lub nawet myślniki, por.

  • Wielka Brytania, według autora omawianej książki, przystąpiła do wojny, ponieważ pragnęła zachować status imperium.
  • Wielka Brytania – według autora omawianej książki – przystąpiła do wojny, ponieważ pragnęła zachować status imperium.

Przywołane w pytaniu wypowiedzenie złożone ma strukturę nadrzędno-podrzędną. Człon podrzędny: że Mike Tyson zmierzy się z Andrzejem Gołotą jest wpleciony w zdanie główne i musi być z obu stron wydzielony przecinkami.

Poprawne przestankowanie przywołanego w pytaniu wypowiedzenia jest następujące:

  • Według informacji dziennikarza szanse na to, że Mike Tyson zmierzy się z Andrzejem Gołotą, są iluzoryczne,

por. też:

  • Szanse na to, że Mike Tyson zmierzy się z Andrzejem Gołotą, są – według informacji dziennikarza – iluzoryczne.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego