WeijiaWeijii

 
WeijiaWeijii
11.05.2018
Szanowni Państwo!
Jak odmienić w dopełniaczu chińskie imię Weijia? Weijii? Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam
Stała czytelniczka Poradni
W imieniu Weijia (zapisywanym też jako Wei Jia, np. aktorka i prezenterka Dong Wei Jia) występuje zakończenie -jia przed dwiema samogłoskami (-ei-). Jeżelibyśmy w tym wypadku zastosowali regułę o pisowni zakończenia -ja po samogłosce w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku jako -i (jak Kaja – Kai), wyszedłby zapis Weiii, daleko odbiegający od postaci mianownikowej Weijia (WeijiaWeiii). W tej sytuacji lepiej się zgodzić na pisownię Weijii i traktować ją jako dopuszczalną przy imionach chińskich.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego