Widać jako wyraz wtrącony

 
Widać jako wyraz wtrącony
28.07.2017
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości – czy potrzebne są dodatkowe przecinki w poniższych zdaniach, oddzielające słowo widać?
Książka widać wślizgnęła się w jakąś lukę.
To widać nie leżało w jego zamiarach.
Kogoś tam widać odwiedzały.
Wyrazy i wyrażenia, które oznaczają stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi i które jednocześnie mają charakter członów wtrąconych, oddzielamy przecinkami. Druga przesłanka zachodzi wówczas, gdy w mowie mamy do czynienia z pauzą oddechową lub zawieszeniem głosu w momencie wypowiadania tego typu wyrazów i wyrażeń.
W odniesieniu do formy widać interpunkcja jest różna. Jeśli autor traktuje ją jako wyraźne wtrącenie, wydziela przecinkami, np. Zmówili się, widać, dawno. Kiedy indziej natomiast forma widać traktowana jest na równi z wyrazem widocznie i przecinki są pomijane, np. Pilno mu widać było, bo pędził na przełaj co tchu.
W zdaniach przytoczonych w pytaniu wyraz widać wyraźnie ma charakter członu wtrąconego, wymaga więc wydzielenia przecinkami.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!