Wiek człowieka

Wiek człowieka
12.03.2019
12.03.2019
Szanowna Poradnio,
w książce, którą redaguję, znajdują się m.in. takie zdania: Polscy prywatyści mieli średnio 20,8 lat, żydowscy eksterniści 20,6 lat, eksterniści ukraińscy 19,7 lat, a eksterniści z Grupy A 21,4 lat. Czy zapis typu 20,8 lat jest prawidłowy, czy też należałoby raczej napisać 20,8 roku?
Przyznam, że przedstawiony w pytaniu zapis jest całkowicie niejasny. Czym de facto są wielkości dziesiętne wyrażone po przecinku? Miesiącami czy dziesiętnymi częściami roku?
Wiek człowieka wyrażamy w latach i miesiącach, a miesięcy jest w roku dwanaście – trudno zatem (poza połówką roku, np. 2,5 roku) wyrażać tę wielkość w ułamkach dziesiętnych. A przedstawione w pytaniu wielkości wyglądają właśnie jak ułamki dziesiętne. Tego rodzaju zapisów nie stosuje się w ogóle w literaturze fachowej. Tym samym bezprzedmiotowe stają się rozważania, czy należałoby pisać 20,8 lat, czy 20,8 roku itd.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego