Wiek człowieka

Wiek człowieka
12.03.2019
12.03.2019
Szanowna Poradnio,
w książce, którą redaguję, znajdują się m.in. takie zdania: Polscy prywatyści mieli średnio 20,8 lat, żydowscy eksterniści 20,6 lat, eksterniści ukraińscy 19,7 lat, a eksterniści z Grupy A 21,4 lat. Czy zapis typu 20,8 lat jest prawidłowy, czy też należałoby raczej napisać 20,8 roku?
Przyznam, że przedstawiony w pytaniu zapis jest całkowicie niejasny. Czym de facto są wielkości dziesiętne wyrażone po przecinku? Miesiącami czy dziesiętnymi częściami roku?
Wiek człowieka wyrażamy w latach i miesiącach, a miesięcy jest w roku dwanaście – trudno zatem (poza połówką roku, np. 2,5 roku) wyrażać tę wielkość w ułamkach dziesiętnych. A przedstawione w pytaniu wielkości wyglądają właśnie jak ułamki dziesiętne. Tego rodzaju zapisów nie stosuje się w ogóle w literaturze fachowej. Tym samym bezprzedmiotowe stają się rozważania, czy należałoby pisać 20,8 lat, czy 20,8 roku itd.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego