Wielka litera w wierszu

Wielka litera w wierszu
29.06.2018
29.06.2018
Czy w tekście – jak poniżej – wers po dwukropku: Pora powracać, nie będzie szmalu winien być rozpoczęty małą, czy wielką literą

Ambitny Franek był na Mundialu,
by strzelać bramki, ale w realu
w okienko strzelał Boga,
w teamie totalna trwoga:
Pora powracać, nie będzie szmalu.
Mamy tu do czynienia z – opisywaną w regułach interpunkcyjnych – sytuacją, w której dwukropek poprzedza zdanie, które przynosi pointę, wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego. Tego rodzaju zdań wewnątrz wypowiedzenia złożonego nie zaczynamy zasadniczo od wielkiej litery – zarówno w prozie, jak i w mowie wiązanej. Dlatego też nie będzie błędem rozpoczęcie przywoływanego w pytaniu wersu od małej litery.
Wielkiej litery używamy w wierszu zgodne z kryterium składniowym tylko na początku utworu oraz po kropce, pytajniku i wykrzykniku (ewentualnie także wielokropku).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego