Witebsk

 
Witebsk
15.06.2020
Dlaczego po polsku nazywamy białoruskie miasto Witebsk, skoro po białorusku nazwa ta to Wiciebsk? Brzmi to jak dawanie priorytetu transliteracji rosyjskiej nazwy tego miasta nad nazwę rodzimą (na podobną modłę jak mówienie Łukaszenko zamiast Łukaszenka). Z góry dziękuję za odpowiedź!
To nie jest kwestia przyznawania prymatu transkrypcji rosyjskiej nad białoruską. Forma Witebsk w odniesieniu do miasta położonego nad rzeką Dźwiną jest mocno zakorzeniona w polszczyźnie. Występowała w mowie i piśmie dużo wcześniej, niż powstały jakiekolwiek zasady transkrypcji czy transliteracji. Pamiętać należy, że Witebsk leżał w granicach I Rzeczypospolitej. Do pierwszego rozbioru był miastem królewskim i stolicą powiatu witebskiego oraz województwa witebskiego. W wydanej w 1840 r. książce Aleksandra Rypińskiego pt. Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji, o jego muzyce, śpiewie, tańcach etc. spotykamy regularnie formę Witebsk, por. np.
Jeden z nich kuszniérz s profesii, w mieście Witebsku zamieszkały, żenił się s Panną Kołkowską, czy Bibkówną, i zaprosił Pana Tarassewicza w swaty. [pisownia oryginalna]
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego