Włochy czy Italia?

 
Włochy czy Italia?
28.03.2001
Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy jest jakaś cezura w historii, do której można używać nazwy Italia? Razi mnie mówienie, że Kochanowski studiował we Włoszech.
Dziekuję i pozdrawiam
Kochanowski na pewno studiował we Włoszech, jak wielu innych w tym czasie. Słowo Italia jest odnoszone w polszczyźnie do Półwyspu Apenińskiego w zastosowaniu do okresu między starożytnością a wczesnym średniowieczem. Później ziemie te są nazywane Włochami, choć zjednoczenie kraju nastąpiło dopiero w XIX wieku.
Dokładnie nie wiadomo, jak nazwa romańskich plemion Vlachów czy Wołchów, przeniesiona na pasterskie ludy z południa, zwane Wołochami, przylgnęła w końcu do mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. W rezultacie tego polszczyzna (obok węgierskiego) stała się wyjątkowym językiem w Europie, który zamiast międzynarodowego słowa Italia ma własną nazwę dla tej części świata. Nazwy Italia używamy nadal w odniesieniu do współczesnych Włoch, ale głównie jako ozdobnika stylistycznego, np. biura podróży zapraszają nas do "słonecznej Italii". Czasem nazwy tej używa się też, aby uniknąć niezręcznych powtórzeń.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego