Wolny Uniwersytet Ukraiński

 
Wolny Uniwersytet Ukraiński
10.04.2018
Witam serdecznie,
Mam taki problem. W Monachium jest uczelnia, która w języku ukraińskim nazywa się Український Вільний Університет. W tłumaczeniu dosłownym na polski nazwa powinna brzmieć: Ukraiński Wolny Uniwersytet. Spotykam tłumaczenie: Wolny Uniwersytet Ukraiński.
Jaka jest poprawna nazwa tej uczelni w języku polskim?

Serdecznie pozdrawiam,
Stefan Laszyn, USA
W przywołanej w pytaniu oryginalnej nazwie uczelni (Український Вільний Університет) mamy do czynienia z dwoma przydawkami – charakteryzującą (wolny; w polszczyźnie ma szyk przedrzeczownikowy) oraz wyodrębniającą (ukraiński; w polszczyźnie taka przydawka ma szyk porzeczownikowy). Powyższe względy zadecydowały, iż w języku polskim nazwa ukraińskiej uczelni przyjęła następujący szyk: Wolny Uniwersytet Ukraiński, mimo iż w języku angielskim czy niemieckim dopuszczalny jest szyk kopiujący ukraiński oryginał, por.: Ukrainian Free University, Ukrainische Freie Universität.
Czasami zachodzi konieczność użycia dwóch przydawek o zasadniczo wyodrębniającym charakterze, lecz norma składniowa dopuszcza w polszczyźnie istnienie tylko jednej przydawki przymiotnej wyodrębniającej, stojącej w pozycji po wyrazie określanym. W takim wypadku zachodzi konieczność wybrania, która przydawka będzie miała szyk przed-, a która szyk porzeczownikowy, np. polska poezja współczesna lub współczesna poezja polska. Przydawka poprzedzająca rozumiana jest przy tym jako charakteryzująca, tj. jako luźniejsze określenie ściśle powiązanej grupy złożonej z wyrazu określanego i następującej przydawki wyodrębniającej, por. np. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego