Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Wydział Medyczny. Collegium Medicum

25.06.2021
25.06.2021

Dzień dobry,

w pracy zawodowej spotkałem się z instytucją, w nazwie której zawarto kropkę: "Wydział Medyczny. Collegium Medicum".


Czy taka nazwa jest poprawna z językowego punktu widzenia? Jeżeli tak, w jaki sposób prawidłowo posługiwać się nią w zdaniach? Czy jedyną możliwością jest stałe używanie cudzysłowu? Czy nazwę taką wolno odmieniać?

Zwyczajowo jedną z funkcji kropki jest separowanie nazw własnych lub tytułów równoległych. Zazwyczaj są to zapisy różnojęzyczne. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w wypadku nazwy Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W tekście nie ma konieczności ujmowania tego rodzaju zapisu w cudzysłowie. Funkcja kropki nie ogranicza się do zamykania wypowiedzeń, można ten znak interpunkcyjny spotkać w innych funkcjach w środku zdania, więc zapewne większości czytelników nie zmyli kropka rozdzielająca nazwy równoległe. Odmianie podlega tylko pierwszy, polskojęzyczny człon nazwy, por. np.


Został wybrany na prodziekana ds. toku studiów i rozwoju Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Poniżej znajdziesz cztery zgłoszone propozycje dot. nazwy medycznych spotkań webinarowych organizowanych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum UKSW.

Jestem studentem kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego