Wypunktowane odpowiedzi

Wypunktowane odpowiedzi

7.05.2021
7.05.2021

Jak powinno się prawidłowo zakończyć wypunktowane zdanie, jeżeli zostało zadane pytanie?


Przykład:


Gdzie można zrobić zakupy?

- W hipermarkecie.

- W internecie.


Czy zdanie powinno być zakończone kropką, przecinkiem czy średnikiem?

Przywołany w pytaniu przykład powinniśmy potraktować jako osobne wypowiedzenia. Zdanie pytajne zakończone jest znakiem zapytania. Odpowiedzi – w formie równoważników zdań – zaczynamy od wielkiej litery, a kończymy kropką.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego