Wyraz zawierający zdanie

Wyraz zawierający zdanie

17.12.2022
17.12.2022

Proszę o informację czy zwrot „wyraz zawierający zdanie” może być traktowany jako figura retoryczna, a jeśli tak, to jaka?

Figury (a także tropy retoryczne) funkcjonują wyłącznie w danym kontekście. W zależności od tego, w jakim tekście (a także: przez kogo, do kogo, w jakim celu itp.) dane słowo lub dana konstrukcja językowa zostały użyte, pełnią one funkcję zabiegu retorycznego lub są pozbawione wartości pragmatycznej. Trudno więc wypowiedzieć się na temat wyrażenia, nie znając jego kontekstu.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego