Wyrazy pomocnicze do pytań polskich przypadków

Wyrazy pomocnicze do pytań polskich przypadków
12.04.2019
12.04.2019
Dzień dobry,
Czy pytania pomocnicze do przypadków mają być zawsze takie same? Czy można jako takie pytanie zastosować jestem zamiast idę w narzędniku oraz opowiadam zamiast myślę w miejscowniku?
Zasadniczo tzw. wyrazy pomocnicze do pytań polskich przypadków są uświęcone mocą tradycji. Najczęściej przybierają następującą formę:

M. kto? co? (jest)
D. kogo? czego? (nie ma)
C. komu? czemu? (się przyglądam)
B. kogo? co? (widzę)
N. (z) kim? (z) czym? (idę)
Ms. o kim? o czym? (myślę)

Czasami spotkać można formy wariantywne, np.

B. kogo? co? (lubię)
Ms. o kim? o czym? (mówię lub rozmawiam)

Zapewne można – jeżeli miałoby to jakiejkolwiek uzasadnienie funkcjonalne – zastosować jeszcze inne formy wyrazowe. Należy wszakże pamiętać, aby te wyrazy sensownie łączyły się z rzeczownikami konkretnymi i abstrakcyjnymi, żywotnymi i nieżywotnymi, osobowymi i nieosobowymi itp., itd.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego