Wyrobić w sobie

 
Wyrobić w sobie
10.05.2019
Które z poniższych zdań jest poprawne?
1. Musisz wyrobić sobie instynkt biznesowy.
2. Musisz wyrobić w sobie instynkt biznesowy.
Czasownik wyrobić w znaczeniu ‘trenując, ćwicząc, pracując nad czymś, udoskonalić to’ (definicja z Wielkiego słownika języka polskiego PWN) łączy się z wyrażeniem „w + miejscownik”. Powiemy zatem: Musisz wyrobić w sobie instynkt biznesowy, tak jak mówimy: Rodzice wyrabiali w dziecku samodzielność, Wyrobił w sobie wolną wolę (przykłady z WSJP).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego