Wytestować

 
Wytestować
4.02.2019
Podczas przeglądania Sieci napotkałem niespotykaną dla mnie wcześniej formę wytestowany lub wytestować. Chciałbym się dowidzieć, czy taka forma jest poprawna i dopuszczalna.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Błachno
Analiza użyć czasownika wytestować zamieszczonych w internecie wskazuje, że jest on synonimem znanego od dawna przetestować: Jak wytestować kobiete [sic!] żebym wiedział czy nie jest ze mną tylko dla kasy [interpunkcja oryginalna], Utwory pozwalające wytestować sprzęt estradowy, Jak wytestować pancerny telefon? Można się tu doszukiwać analogii z podobnym znaczeniowo czasownikiem wypróbować – być może wytestować powstał w wyniku kontaminacji („skrzyżowania”) wypróbować i przetestować. Jeśli uznać ten wyraz za poprawny (ku czemu bym się nie skłaniała), to wyłącznie w użyciach bardzo potocznych.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego