Wzór czy wzorzec?

Wzór czy wzorzec?

22.03.2022
22.03.2022

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o rozwiązanie językowego problemu, który dotyczy użycia słów wzorce i wzory. Czy istnieje przyjęta powszechnie i akceptowalna zasada dotycząca użycia tych dwóch słów? Czy traktować je należy jako synonimy?


Problem użycia dotyczy prac naukowych podejmowanych w ramach badań zachowań konsumentów na rynku. Używa się czasem zamiennie obu słów jako wzory zachowań konsumentów albo wzorce zachowań konsumentów.

Dziękuje i pozdrawiam serdecznie!

Szanowny Panie,

w opisanym znaczeniu rzeczowniki wzorzec i wzór są synonimami. Co prawda, słownik poprawnej polszczyzny z 1999 roku zaleca połączenia wzory zachowania, wzory postępowania itd., ale też nie kwalifikuje wyrażeń typu wzorce zachowań jako niepoprawnych. Wydaje się jednak (lecz przypuszczenie to wymagałoby szczegółowej analizy użyć tekstowych), że współcześnie z rzeczownikami abstrakcyjnymi (a więc np. zachowanie) chętniej łączony jest wyraz wzorzec niż wzór. Wielki słownik języka polskiego PAN pod red. P. Żmigrodzkiego (stale aktualizowany, dostępny w sieci) nie podaje przy słowie wzór znaczenia, które się realizuje w połączeniach typu wzory zachowań, natomiast rejestruje je jako pierwsze przy wzorcu.  


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego