Z mojego wieku

Z mojego wieku
18.05.2020
18.05.2020
Szanowni Państwo,
od osoby pochodzącej z województwa lubelskiego usłyszałam z mojego wieku w miejscu, gdzie ja powiedziałabym w moim wieku. Czy jest to błąd? A może chodzi o regionalizm (osoba posługuje się np. konstrukcją kłamać kogoś)?
Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata
Szanowna Pani!
Oczywiście, podana przez Panią temporalna konstrukcja z mojego wieku jest błędna w języku polskim. Ustalenie jej potencjalnego źródła nastręczyło wielu trudności. Trzeba było w związku z tym konsultować się u znawców kontaktów językowych na polsko-ukraińskim i polsko-białoruskim pograniczu. Zdaniem moim i prof. Doroty K. Rembiszewskiej z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie wyrażenie to mogłoby być wynikiem językowej interferencji – kontaminacją (skrzyżowaniem) zwrotów: być w moim wieku i być z tego samego / mojego roku. Skoro jednak osoba pochodzi z województwa lubelskiego, to nie można wykluczyć (!) wpływu języka ukraińskiego. Po ukraińsku powiemy Він мого віку (Vìn mogo vìku) ‘On jest w moim wieku’. Ponieważ jest to konstrukcja bezprzyimkowa, to użytkownik zaadaptował ją do polszczyzny przez dodanie przyimka z. Pomijanie w orzeczeniu imiennym słowa posiłkowego być to cecha języków wschodniosłowiańskich.
Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego