Z należnym uszanowaniem

Z należnym uszanowaniem
27.09.2012
27.09.2012
Wpis na blogu Małgorzaty Musierowicz z 6 XII 2011 r. ma postać listu zakończonego słowami: „Z należnym uszanowaniem”. Czy w korespondencji można używać tej formuły wymiennie ze zwrotami: „Łączę wyrazy szacunku”, „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem” itd., czy jest ona jednak jakoś nacechowana?
Zakończenie listu w formie „Z należnym uszanowaniem” jest dziś przestarzałe. Świadczy albo o starszym wieku nadawcy, albo o chęci archaizowania, co w wypadku zwrotów grzecznościowych nadaje im staromodnej elegancji.
Funkcja omawianego zwrotu jest taka sama, jak zwrotów wymienionych, nie można go jednak stosować wymiennie, tj. w tych samych kontekstach stylistycznych, ze względu na archaiczne nacechowanie.
Zwrot Z poważaniem też zresztą różni się od dwóch pozostałych – przez swoją zdawkowość nadaje się do listów i pism o dużym stopniu oficjalności. W relacjach mniej oficjalnych, ale na pan/pani, może świadczyć o intencji zdystansowania się od odbiorcy.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego