Z poważaniem…

Z poważaniem…
15.03.2013
15.03.2013
Czy postawienie przecinka po zwrotach Z poważaniem, Z wyrazami szacunku itp. jest błędem interpunkcyjnym?
Gdyby napisać w ciągu: Z poważaniem Jan Nowak, to jakiś znak między formułą pożegnalną a imieniem i nazwiskiem należałoby postawić, najlepiej myślnik, może nawet kropkę, raczej nie przecinek. Ta obserwacja mogłaby skłaniać do wniosku, że zamykanie przecinkiem formuły pożegnalnej jest uchybieniem przeciwko regułom interpunkcji. W rzeczywistości jednak idzie tu raczej o reguły dotyczące konstrukcji tekstu, które każą nie zamykać pożegnalnego Z poważaniem, Z wyrazami szacunku itp. żadnym znakiem. Sam koniec wiersza wystarczy.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego