Zadanie ze słowotwórstwa

Zadanie ze słowotwórstwa
3.07.2020
Dzień dobry,
mam pytanie, czy wyrazem pochodnym, utworzonym za pomocą formantu pełniącego tę samą funkcję, co w wyrazie przyjechać, jest wyraz: uderzać, skończyć, zdumiewać, przytakiwać?
Z tym wiąże się kolejne, czy jest to wiedza na poziomie ósmej klasy szkoły podstawowej, skoro tzw. eksperci udzielają sprzecznych odpowiedzi? Odpowiedzi szukałam w publikacji file:///C:/Users/oem/SkyDrive/2015-03-12/Downloads/4_Acta%20Universitatis%20Lodziensis.%20Folia%20Ling
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Szanowna Pani,
pod linkiem, który Pani zamieściła, nie ma już żadnej treści, dlatego nie mogę odnieść się do opinii ekspertów (też nie wiem, jacy to eksperci, przez kogo powołani, w jakiej sprawie itd.).
Wyraz przyjechać powstał przez dodanie przedrostka (przy-) do podstawy czasownikowej (jechać). Spośród podanych czasowników w podobny sposób powstał tylko skończyć (s- + kończyć), wszystkie inne powstały w inny sposób (są one powiązane derywacyjnie ze swymi parami aspektowymi: uderzyć, zdumieć, przytaknąć). Trudno mi się określić, na ile to zadanie odpowiada wymaganiom stawianym ósmoklasistom.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego