Zaleska

Zaleska

16.05.2023
16.05.2023

W poradzie https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Mickiewiczowie-dzisiaj;7223.html użyta jest forma „Katarzyna Kolenda-Zaleska”, a dlaczego nie Kolenda-Zaleski, skoro forma żeńska nazwiska jest nieurzędowa? Wszystkie kobiety, które wyszły za mąż za Kowalskiego piszą się Kowalska, ale za Nowaka noszą nazwisko Nowak?

Szanowny Panie,

przyznam, że niejasne jest dla mnie stwierdzenie o „nieurzędowości” formy żeńskiej nazwiska Zaleska. Skoro kobieta, która wyszła w Polsce za mąż za pana Kowalskiego, nazywa się Kowalska, to żona Zaleskiego przyjmie w naszym kraju nazwisko Zaleska. Ogólna zasada mówi bowiem, że jeśli nazwisko mężczyzny ma formę przymiotnika kończącego się na -ski, -cki, -dzki (np. Kowalski, Białobłocki, Sieradzki), to kobieta przyjmuje nazwisko w naturalnej przymiotnikowej formie żeńskiej, tzn. Kowalska, Białobłocka, Sieradzka.

Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, kiedy kobieta wychodzi za mąż za Polaka, którego nazwisko kończy się -ski, -cki, -dzki, za granicą i w miejscowych dokumentach (np. w akcie ślubu cywilnego, w obcym paszporcie) zostaje wpisana oryginalna („męska”) forma nazwiska. To samo dotyczy nazwiska córki, której dane zostają zarejestrowane poza granicami Polski. Są to jednak wypadki wyjątkowe. W polszczyźnie takie nazwiska są wówczas traktowane jako obce (por. np. Wanda Rapaczynski, Emily O’Hara Ratajkowski).

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego