Zamarzać w Kambodży

 
Zamarzać w Kambodży
6.11.2018
Szanowni Państwo,
zwracam się z pytaniem o powód, dla którego w słowie zamarzać czytamy osobno głoski [r] i [z], a nie głoskę [rz] (podobnie jak w słowie umurzać). Ostatnio spotkałam się z wymawianiem słowa Kambodża jako „Kambod-ża”, wymawiając osobno [d] i [ż]. Czy taka wymowa jest poprawna, a jeśli tak, to czym jest uzasadniona.

Z poważaniem,
Joanna Migaj
Połączenie liter w nazwie Kambodża jest dwuznakiem – odpowiada jednej głosce: tej, która występuje w słowach dżdżownica czy dżdżysty. W czasowniku zamarzać wymawiamy połączenie głosek [r] i [z], co wynika historii tego słowa – w jego prasłowiańskim poprzedniku występowało tzw. r sonantyczne miękkie, po którym następowało [z] (por. choćby słowo mróz).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego