Zapis daty

 
Zapis daty
23.01.2016
Moje pytanie dotyczy zapisywania daty. Właśnie dostałam do wysłania pismo do klienta z takim zapisem:
11. styczeń 2016 r.
Czy jest to forma poprawna ? Moim zdaniem powinno być:
11.01.2016 r.
lub
11 stycznia 2016 r.
Pozdrawiam
Ewa Korcz
Ma Pani rację – w zapisie, który zaproponowano, są dwa błędy. Po pierwsze, nazwa miesiąca występuje w mianowniku; po drugie, po liczebniku oznaczającym dzień jest kropka.
Tymczasem nazwa miesiąca w dacie musi mieć postać dopełniacza, a liczebniki oznaczające dni (a także godziny oraz numery stron) nie mogą występować z kropką (mimo że po liczebnikach porządkowych pełniących inne funkcje kropkę możemy postawić).
Poprawne formaty daty w języku polskim to:
  • 11 stycznia 2016 r.
  • 11.01.2016 r. – tu kropki służą oddzieleniu poszczególnych składników daty, a nie wskazaniu na charakter liczebnika
  • 11 I 2016 r. – należy pamiętać o tym, by między cyfrą rzymską a arabską nie stawiać kropek.
Niepoprawne jest (spotykane coraz częściej) oddzielanie elementów daty ukośnymi kreskami.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego