Zapis fonetyczny

Zapis fonetyczny

14.12.2022
14.12.2022

Dzień dobry, czy ten zapis fonetyczny jest poprawny: [sklep božêny], [ w nocy], [sklep ãn.ny], [iak wieš]?

Przedstawiony w pytaniu sposób zapisu nie jest ani międzynarodowy (IPA), ani slawistyczny, ani też – co zapewne najistotniejsze – poprawny. Przywołane w pytaniu wyrażenia będą miały następujący zapis:

  • w alfabecie slawistycznym: [i ̯ag vi ̯eš], [skleb ã•ny] (wymowa krakowsko-poznańska) lub [sklep ã•ny] (wymowa warszawska), [skleb božẽny], [v nocy];
  • w alfabecie międzynarodowym IPA: [jag vjɛʃ], [sklɛb ˈãnːɨ] (wymowa krakowsko-poznańska) lub [sklɛp ˈãnːy] (wymowa warszawska), [sklɛb bɔˈʒɛ̃nɨ], [v nɔʦ̑ɨ].

Za konsultację merytoryczną przywołanych powyżej zapisów chciałbym gorąco podziękować Pani Profesor Anicie Lorenc, kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko na Uniwersytecie Warszawskim.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego