Zapis słowny versus cyfrowy

 

Zapis słowny versus cyfrowy

11.10.2020

Czy jeśli w nienaukowym tekście przyjmuję zasadę, że liczebniki od 0 do 9 zapisuję słownie, resztę cyfrowo, to: 1,63 zł powinnam zapisać jako 1,63 złotych czy złoty sześćdziesiąt trzy?

Zasada zapisu słownego liczebników od 0 do 9 (podobnie jak od 0 do 99) dotyczy liczb całkowitych, a nie liczb z ułamkami.

W większości gatunków piśmienniczych – zarówno tych specjalistycznych, jak i niespecjalistycznych – wszystkie szczegółowo podawane wielkości liczbowe (w tym ułamkowe) mogą być zapisywane cyfrowo. W szczególności, gdy występują w połączeniu z jednostkami miar, oznaczeniami walut, symbolami itp.

Wyjątek od opisanej powyżej zasady stanowią teksty poetyckie, dramatyczne oraz proza powieściowa i reportażowa. W testach należących do gatunków artystycznych sensu stricto i sensu largo NIEMAL wszystkie wielkości liczbowe zapisujemy słownie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego