Zapis wyniku meczu

Zapis wyniku meczu
20.03.2016
20.03.2016
Szanowni Państwo,
zastanawia mnie interpunkcja skróconej wersji komunikatu o wyniku sportowym typu Polska wygrała z Niemcami 2:0. Polska – Niemcy 2:0? Myślnik w takich wypowiedzeniach oddaje symetryczną relację między czymś a czymś i „przyklejenie wyniku” do Niemiec jakoś mi nie pasuje wizualnie.
Można by napisać: Polska – Niemcy – 2:0, ale z kolei dwa myślniki dają efekt trzech części. Chyba więc najlepiej: Polska-Niemcy – 2:0, z łącznikiem i myślnikiem?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Procesy wytwarzania i odbierania tekstów językowych mają w znacznej mierze charakter linearny i sekwencyjny. Nie ma zatem niczego dziwnego w tym, że w strukturze zdania wynik dwa do zera „przyklejony” jest – jak pisze Czytelnik – do „Niemiec”. Nie mamy bowiem wątpliwości, iż dwa odnosi się do Polski, a zero – do Niemiec.
Pismo ma charakter przestrzenny, lecz w tzw. tekście ciągłym niewiele może w takich sytuacjach pomóc. Interpunkcją także niewiele można zdziałać.
W przywołanych w pytaniu zapisach wytworzył się następujący uzus:
  1. użycie myślnika w formie pauzy lub półpauzy ze spacjami, por.
    Polska — Niemcy 2:0
    lub
    Polska – Niemcy 2:0 (ewentualnie z odstępami wokół dwukropka, np. Polska – Niemcy 2: 0)
  2. użycie półpauzy bez spacji, por. Polska–Niemcy 2:0 (Polska–Niemcy 2: 0).

Nie ma potrzeby mnożyć bytów ponad potrzebę i używać łącznika, myślnika i dwukropka, bo niczego te znaki pisarskie nie wnoszą ani w warstwie znaczeniowej, ani logicznej zapisu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego