Zapis wyroku

 
Zapis wyroku
25.05.2020
Szanowna Redakcjo,
jak prawidłowo zapisać:
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia14 stycznia 2020 r. sygn. akt I FSK 685/10?
Spotykam się z różnymi sposobami zapisu.
Dziękuję za odpowiedź
Trudno odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. Jego autor nie sprecyzował bowiem, pod jakim względem miałby zostać oceniony przytoczony zapis: poprawności leksykalno-stylistycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej czy może typograficznej (np. rozwierszowanie nagłówka).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego