Zapis zmiennych w tekstach informatycznych

Zapis zmiennych w tekstach informatycznych
1.06.2016
1.06.2016
Szanowni Państwo,
w informatyce rozważa się drzewa binarne (chodzi o maksymalną liczbę tzw. synów dowolnego wierzchołka, tutaj 2), ternarnych (3), a czasem zachodzi potrzeba mówienia o… no właśnie, k-arnych? W języku angielskim nazywa się to k-ary trees.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
W tekstach specjalistycznych z dziedziny matematyki i nauk pokrewnych normą jest dopisywanie po dywizie końcówek fleksyjnych (poprzedzonych zakończeniem rdzenia) do zmiennych, które mają „formę” liczebników porządkowych, por. n-ty, j-ta, k+1-szy itd. Nie ma zatem przeciwskazań, by do zmiennych dodawać pełne morfemy gramatyczne (słowotwórcze i fleksyjne), jak np. -arny w mianowniku i w przypadkach zależnych (ang. -ary, z łac. -ārius; przyrostek o ogólnym znaczeniu: „odnoszący się do…, związany z…”). Potwierdza to zresztą uzus, por. np.
Z każdym kodem jednoznacznie dekodowalnym możemy skojarzyć drzewo D-arne.
Asocjacja binarna ze swoją uproszczoną notacją i pewnymi dodatkowymi własnościami (takimi jak możliwość ustalania kierunku nawigowania, kwalifikatorów, związków agregacji czy kompozycji) jest specjalnym rodzajem asocjacji n-arnej (dla n = 2).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego