Zapisujemy odmianę wyrazów IntelliJ i Futu.re

Zapisujemy odmianę wyrazów IntelliJ i Futu.re

21.05.2021
21.05.2021

Zauważyłam, że niektóre słowa angielskie, które bez żadnych problemów odmieniamy w mowie, na piśmie wydają się bardzo kłopotliwe zapisane w przypadku innym niż mianownik.

Przykładowo: "IntelliJ", ale o czym? "o IntelliJu?"

Albo, jeszcze bardziej frapujący "Futu.re" (tytuł książki, stąd potrzeba, by go odmieniać i nie tłumaczyć). "O Futu.re`ze"? "O Futu.rze"? Obie utworzone desperacko formy rażą.

Chciałabym zapytać jakie są poprawne formy? Jakimi zasadami kierujemy się je tworząc(poza unikaniem)?

Polszczyzna jest językiem fleksyjnym, dlatego wszelkie obce pożyczki leksykalne, które wpisują się w odpowiedni wzorzec deklinacyjny, należy co do zasady odmieniać. Przywołane w pytaniu wyrazy sprawiają kłopot nie tyle z samą odmianą, co z zapisem tejże odmiany. Wynika to z nietypowej struktury pisowniowej obu wyrazów (użycie wielkiej litery nie na początku nazwy, kropka wewnątrz nazwy itp.). Nazwę IntelliJ odmieniamy jak wyraz pospolity didżej, a tytuł Futu.re jak nazwisko Robespierre. Wzory zapisu odmiany w odniesieniu do obu zapożyczeń są następujące:


M. IntelliJ, Futu.re;

D. IntelliJa, Futu.re’a;

N. IntelliJem, Futu.re’em;

Ms. o IntelliJu, o Futu.rze.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego