Zdanie z liczebnikiem i orzeczeniem imiennym

Zdanie z liczebnikiem i orzeczeniem imiennym
16.09.2022
24.09.2016
Szanowni Państwo,
w jakiej wersji poprawne będzie zdanie: Istnieje 13 takich grafów, z czego 12 jest/są parami izomorficzne/izomorficznych?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Poprawnie zdanie to brzmi: Istnieje 13 takich grafów, z czego 12 jest parami izomorficznymi. Liczebnik 12 wymusza użycie czasownika w liczbie pojedynczej (jest), natomiast obecność czasownika być sprawia, że połączony z nim rzeczownik występuje w narzędniku. Mamy tu do czynienia z tzw. orzeczeniem imiennym, jak np. w zdaniach: Jan był lekarzem, Jego trzy córki są mężatkami, Pięciu chłopców było laureatami olimpiad przedmiotowych.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 16.09.2022

    Szanowni Państwo,

    wydaje mi się, że zdanie powinno brzmieć „Istnieje 13 takich grafów, z czego 12 jest parami izomorficznych”, a nie „...izomorficznymi”. Użycie narzędnika sugerowałoby bowiem, że każdy z tych 12 grafów jest „parą izomorficzną”, podczas gdy sens wyrażenia „parami izomorficzne” jest taki, że każda para spośród tych 12 grafów jest izomorficzna (innymi słowy, jeśli weźmiemy dwa dowolne grafy z tych 12, to będą one względem siebie izomorficzne). Powiedziałbym zatem, że orzecznikiem jest tutaj przymiotnik „izomorficzne”, a rzeczownik „parami” jest okolicznikiem. W takim wypadku, jeśli usuniemy słowo „parami”, to poprawna odmiana wydaje się oczywista: „Istnieje 13 takich grafów, z czego 12 jest izomorficznych” (choć muszę zaznaczyć, że to zdanie nie ma sensu matematycznego, bo „izomorficzne” oznacza mniej więcej „takie same”, więc musi odnosić się do co najmniej dwóch grafów). Pozdrawiam

    Dominik Machoń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego