Znak powtórzenia

Znak powtórzenia
31.05.2017
31.05.2017
Czy mógłbym poprosić o wyjaśnienie co oznacza ten skrót: „„”. Bywa często używany, ale jest dla mnie niezrozumiały.
Jak rozumiem, chodzi o znak powtórzenia (ditto). Ma on postać dwóch przecinków nierozdzielonych spacją: ,, lub otwierającego cudzysłowu zwykłego: „. Stosowany jest w układach tabelarycznych i tabelach po skrótach, wyrazach lub wyrażeniach, które powtarzają się jeden pod drugim co najmniej dwa razy, por. np.

województwo małopolskie
           „             mazowieckie
           „             opolskie
           „             świętokrzyskie
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego