Znak towarowy – zastrzeżony czy zarejestrowany?

Znak towarowy – zastrzeżony czy zarejestrowany?
30.04.2020
Która forma jest poprawna lub bardziej poprawna: zastrzeżony znak towarowy czy zarejestrowany znak towarowy? To drugie pochodzi zapewne z angielskiego registered trademark, gdzie registered to zarejestrowany. Z drugiej strony mówimy i piszemy wszystkie prawa zastrzeżone” (po angielsku all rights reserved), a nie zarejestrowane. A jak będzie ze znakiem towarowym?
Z punktu widzenia semantyki języka ogólnego wyrażenie zastrzeżony znak towarowy oznacza znak, do którego mamy zastrzeżone prawa, czyli taki, którego nikt inny nie może używać. Wyrażenie zarejestrowany znak towarowy oznacza – w języku ogólnym – znak, który został zarejestrowany (w domyśle: w odpowiednim urzędzie). Zapewne kwestie te są w swoisty sposób regulowane przez przepisy prawa, a co za tym idzie – interesujące nas wyrażenia mogą odnosić się do różnych bytów prawnych, do sytuacji mających różny status. O to jednak należałoby zapytać prawnika.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego