Zwracam się z uprzejmną prośbą…

Zwracam się z uprzejmną prośbą…
8.05.2008
8.05.2008
Witam serdecznie!
Często gdy piszemy podanie np. o pracę, używamy zwrotu: „Zwracam się z uprzejmną prośbą”. Lecz czy tak naprawdę prośba może być uprzejma? Czy jest to do końca poprawny zwrot? Jeśli nie, w jaki sposób powinniśmy go zastępować?
Zwrot „Zwracam się z uprzejmą prośbą” jest szablonem stosowanym w pismach urzędowych, zwłaszcza w podaniach.
Prośba może być uprzejma, czyli grzeczna, zgodna z przyjętymi normami etykiety.
Sądzę, że przyczyną wątpliwości jest nie znaczenie słów prośba i uprzejmy, lecz szablonowość (wyczuwana sztuczność) omawianego zwrotu. Zamiast „Zwracam się z uprzejmą prośbą” można rozpocząć pismo słowami: „Proszę uprzejmie” lub po prostu „Proszę o…”. Ta ostatnia forma jest jednak odbierana jako zbyt oschła, stanowcza, i w związku z tym nie nastawiająca dobrze adresata do spełnienia prośby.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego